Ty te moesz mie wasn wizytwk...
Logopeda, neurologopeda mgr Agata Filoda tutaj powinno być logo...

Logopeda, neurologopeda, glottodydaktyk, pedagog szkolny, mgr filologii polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Szczecinie, wolontariusz na oddziale neurologicznym Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie.


Gabinet logopedyczny oferuje usługi logopedyczne i neurologopedyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
W ofercie:
1.Badanie mowy obejmujące kompleksową diagnozę zaburzeń i opóźnień w rozwoju mowy;
2.Terapia logopedyczna (terapia dyslalii, terapia opóźnionego rozwoju mowy);
3. Terapia neurologopedyczna (wspomaganie płynności mowy dziecka z jąkaniem rozwojowym, terapia jąkania, terapia afazji, terapia dysfazji, terapia dysartrii);
4. Profilaktyka logopedyczna (zapobieganie wadom wymowy poprzez wczesną interwencję logopedyczną);
5.Profilaktyka i terapia dysleksji obejmująca ćwiczenia przygotowawcze oraz naukę czytania i pisania opatą na metodzie glottodydaktycznej opracowanej przez prof. Bronisława Rocławskiego.

 
 
 
 
Logopeda, neurologopeda mgr Agata Filoda
Szczecin; tel. 0601156003,
e-mail: , www: